Συνέπεια… Η πανδημία του παρόντος και του μέλλοντος με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, απόρροια του δυτικού τρόπου ζωής.

Η Ελλάδα για ακόμη μια φορά κατέχει τη πρωτιά σε όλη την Ευρώπη.

Ξεκινάει στη τρυφερή ηλικία των 7-8 χρονών για να συνεχιστεί στην εφηβεία και σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας, μαζί με τις συνέπειες τις παθολογικές αλλά και ψυχολογικές […]